Pravilnik o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika UNS

November 2, 2008 

Senat Univerziteta u Novom Sadu usvojio je Pravilnik o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu koji se objavljuje dana 30. oktobra 2008. godine i stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja.

Pravilnik o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika usvojen je bez elemenata za ocenu pedagoške sposobnosti kandidata i doprinosa kandidata u nastavi, a koji su iskazani u tabeli 4. Pravilnika.

Senat Univerziteta je zaključio da postoji potreba za dodatnim usaglašavanjem stavova o tom delu bližih uslova i kriterijuma za izbor u zvanje nastavnika.

Rok za usaglašavanje stavova o elementima za ocenu pedagoške sposobnosti kandidata i doprinosa kandidata u nastavi je 30 dana, a nakon toga će ih Senat usvojiti. Istovremeno, Senat Univerziteta će usvojiti i obrazac za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima i tada će Pravilnik stupiti na snagu u celini.

Do stupanja na snagu bližih uslova za ocenu pedagoške sposobnosti kandidata i doprinosa kandidata u nastavi, primenjuju se Pravilnik o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu, Preporuke o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika koje je doneo Nacionalni Savet za visoko obrazovanje i koriste se postojeći obrasci za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavika.

GENERALNI SEKRETAR
Smilja Lalić

Pravilnik o bližim uslovima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Novom Sadu (pdf: 320KB)

Komentari

Ostavite komentar...
a ako želite da vam se sličica pojavljuje pored komentara, registrujte se na gravatar sajtu!